Splošna pravila uporabe spletnega mesta

Podjetje PRODAJNI CENTER KMEČKI STROJI d.o.o., je upravljavec z osebnimi podatki za spletno mesto www.kmeckistroji.si.

Spletno mesto je bilo postavljeno z namenom obveščanja širše javnosti o podjetju in njegovih storitvah. Prosimo vas, da kot obiskovalec našega spletnega mesta upoštevate vse spodaj naštete pogoje. S pregledovanjem ali uporabljanjem tega spletnega mesta potrjujete, da ste te pogoje prebrali, da jih razumete ter se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate.

Lastnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poizkušalo zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov na spletnem mestu. Hkrati si pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta ali preneha z njegovim dopolnjevanjem kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za ponovno obnovo spletnega mesta. Prav tako lahko lastnik spletnega mesta kadarkoli in brez kakršnegakoli obvestila spremeni storitve ali programe, opisane na tem spletnem mestu. Pred uporabo podatkov s spletnega mesta preverite točnost informacij v podjetju.

Vsa besedila, slike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativni podatki, zbrani z namenom predstavitve storitev podjetja Kmečki stroji d.o.o..

Razen za neposredno povzročeno škodo, ki bi izhajala iz lastnikovega namernega zavajanja ali, ki bi nastala zaradi lastnikove malomarnosti, lastnik ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta. Podjetje ne sprejema nikakršne odgovornosti za izgubo, dodatne stroške ali kakršno koli drugo materialno ali nematerialno škodo, ki bi bila povzročena z uporabo katerekoli vsebine teh spletnih strani.

Grafična podoba strani, vsebina, slike in animacije, ki so uporabljene na spletnem mestu, so predmet avtorskih pravic podjetja Kmečki stroji d.o.o.. Spletnega mesta in njegove celotne vsebine ni dovoljeno kopirati, reproducirati, objavljati, prenašati, distribuirati ali kako drugače uporabljati brez predhodnega dovoljenja lastnika tega spletnega mesta.

To spletno mesto lahko vsebuje povezave ali reference na spletna mesta, vire in informacije tretjih oseb. Vendar podjetje ne pozna vsebine informacij na spletnih mestih tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za tam navedene informacije.

Podjetje PRODAJNI CENTER KMEČKI STROJI d.o.o. se zavezuje, da bo prejete osebne podatke varovala v skladu z določili Splošne Uredbe GDPR in vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Osebne podatke posameznika PRODAJNI CENTER KMEČKI STROJI d.o.o. obdeluje in jih hrani za dosego namena, zaradi katerega jih je posameznik posredoval, in sicer:
– oddaja in objava vprašanja v forumu, naročilo in nakup blaga v spletni trgovini, povpraševanje, pridobitev ponudbe in ostalo poslovno korespondenco, ki se nanaša na nakup, dobavo, montažo, prevzem, plačilo ali morebitno reklamacijo blaga.
Podjetje PRODAJNI CENTER KMEČKI STROJI d.o.o. za zgoraj navedene namene hrani naslednje osebne podatke: ime, priimek, email ali telefonsko številko stranke.

Podjetje PRODAJNI CENTER KMEČKI STROJI d.o.o. se obvezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, prav tako ne izven EU, EGP in mednarodni organizacijam tega prostora, razen kadar je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik pravico vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

PRODAJNI CENTER KMEČKI STROJI d.o.o. bo pridobljene podatke varovala ter preprečevala njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. PRODAJNI CENTER KMEČKI STROJI d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane podatke hranila le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov info@kmeckistroji.si) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-naslov info@kmeckistroji.si. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času.

Zloraba podatkov

Zavezujemo se, da bomo varovali vaše osebne podatke v skladu z GDPR. V kolikor bi prišlo do zlorabe podatkov, vas bomo o tem obvestili na vaš e-poštni naslov v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 72 urah od ugotovitve zlorabe.

Odgovornost

Ta splošna pravila so del vsebine spletnega mesta podjetja Prodajni center kmečki stroji d.o.o.. Če se za katerega od pogojev uporabe ugotovi, da ni v skladu z veljavno zakonodajo, še vedno veljajo vsa ostala pravila in pogoji.