Servis

Za servisne storitve se lahko obrnete na nas, ter nam zaupate vaše težave in odprta vprašanja na info@kmeckistroji.si ali pa pokličete naš pooblaščeni servis Prodajni center KMEČKI STROJI d.o.o.
Sv. Barbara 23,4220 Škofja Loka na telefonsko številko Tel:04/ 51 42 20 ali GSM: 041/611-253
Kontaktna oseba: g. Franc Guzelj.

Ali na naš zunaljni servis Gams d.o.o. v Poljanah na tel. 031/384-051 in se obrnete na g.Bojana Primožiča (glej kontakti ).