Reference

Zaupajo nam mnogi

Stalne stranke, ki se že od vsega začetka poslovanja našega podjetja obračajo na nas za nakup kmetijske mehanizacije, rezervnih delov…

Triglavski narodni park
Meja Šentjur d.d
Mladinski servis Kranj
Občina Cerkno
Krajevna skupnost Železniki

Firme, ki imajo dejavnost urejanje okolja kot so komunalna podjetja, šole, domovi za ostarele in druge ustanove…

Komunala Kranjska Gora
Komunala Kočevje
Šolski center Nova Gorica
OŠ Naklo
OŠ France Prešeren Kranj
Zdravstveni dom Idrija
Dom upokojencev Idrija…

Kmetijsketrgovine in zadruge iz vseh koncev Slovenije

Kmečka zadruga Sevnica
Koroška kmet. gozdarska zadruga Slovenj Gradec
Agro Šerbinek Maribor
KZ Tolmin
KGZ Idrija
M Sora Žiri
Mercator Krško
Agromarket Logatec
Domačija Globoko
Felicijan Leskovec
Agromauro Koper…

Pridelovalci vrtnin in vrtnarije

Vrtnarstvo Bilban Medvode
Volčin d.o.o. Laze
vrtanstvo Valentina Beltinci…

Večji in manjši kmetovalci iz vseh koncev Slovenije