gnojenje in dognojevanje

Trosilci z bočnim trošenjem

Trosilci hlevskega gnoja z bočnim trošenjem, manjši modeli A25, A35, A45 (bočni izmet gnoja spredaj od 1 do 5 metrov)  so primerni  za pogon na manjših traktorjih, namenjeni za uporabo  v vinogradih in sadovnjakih,  pri nas pa se uporabljajo v glavnem  za hribovite terene.