IZBIRA PO PROIZVAJALCIH

CREINA

Pod blagovno znamko Creina izdelujejo kmetijsko mehanizacijo. Predvsem so to cisterne za različne potrebe. Od cistern za razvoz in raztros gnojevke s široko paleto črpalk in opreme, do cistern za napajanje živine, industrijskih rezervoarjev  in cistern za komunalne potrebe. Blagovna znamka Creina je na kmetijskem področju tako uveljavljena, da uporabniki ponekod cisterno poimenujejo kar creina. Kupci proizvodnega programa Creina so živinorejci in kmetje iz Slovenije, vseh okoliških držav in držav Balkana.

Njihov proizvodni program obsega: